Webdesign

Webdesign je poměrně široké téma. Do webdesignu spadá mnoho oborů a dovedností, jako např. grafický design, UI/UX design, kódování css a javascript šablon, programování v PHP a ovládání práce s MySQL databází. Řadíme sem také oblasti ohledně marketingu, brandingu a copywritingu pro webové stránky.

Jak na webdesign pohlíží Wikipedia?

Webdesign je mezioborová disciplína, která využívá poznatky vizuální komunikace, interakčního designu, psychologie (především ovlivňování a rozhodování lidí), marketingu, brandingu, copywritingu, gamifikace a dalších oborů. Cílem webdesignu je vytvořit funkční webové stránky nebo webové aplikace.

Zdroj: Wikipedia

Další související témata